АСОП операторын сайлап алу зарурлыгы турында

9 август 2019 ел., җомга

Хөрмәтле әфәнделәр!
 

Әлеге сайлап алуда катнашырга, мәгълүмат картасында күрсәтелгән тулы мәгълүмат, оештыру-хокукый формасына, милек формасына, урнашу урынына һәм килеп чыгу урынына бәйсез рәвештә, теләсә кайсы юридик зат чакырыла.

Кызыксынган затлар әлеге документларның тулы комплектын бушлай электрон рәвештә ала алалар.

Теләсә кайсы кызыксынган затның язма формада, шул исәптән электрон документ формасында бирелгән гаризасы нигезендә, тиешле гариза алынганнан соң ике эш көне эчендә документлар нөсхәсе мондый затка әлеге сайлап алуны уздыру турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән тәртиптә бирелә.

Мәгълүмати картада күрсәтелгән рәсми сайтта әлеге документның нигезләмәләренә кагылышлы барлык аңлатмалар, шулай ук мондый документлар барлыкка килгән очракта, барлык үзгәрешләр һәм өстәмәләр басылачак.

Документларга кертелгән барлык үзгәрешләр һәм өстәмәләр тиешле гаризалар җибәргән һәм документ алган барлык катнашучыларга да җибәреләчәк.

Игътибарыгызны шуңа юнәлтәбез: рәсми сайтта документлар җыелмасын йөкләп алган һәм документлар алуга гариза җибәрмәгән катнашучылар рәсми сайтта аңлатмалар, үзгәрешләр һәм документлар өстәлмәләре барлыкка килүне мөстәкыйль күзәтеп торырга тиеш. Мондый катнашучылар тарафыннан документларга аңлатма, үзгәрешләр яки өстәмәләр алынмаган очракта вәкаләтле орган йөкләмә яки җавап тотмый.

Сайлап алуда катнашучы документларны, барлык инструкцияләрне, формаларны, шартларны һәм спецификацияләрне дә кертеп, өйрәнергә тиеш. Документация буенча таләп ителгән тулы мәгълүматны тапшырмау, документациядәге дөрес булмаган мәгълүматны тапшырмау гаризаны кире кагарга мөмкин булган сайлап алуда катнашучының куркынычы булып тора.

 

Тулырак танышырга һәм документны документлар бүлегендә алырга була, йә сылтама буенча узып

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International